خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

برگزاری اولین دوره تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در یزد

انجمن مهندسی صنایع دانشگاه یزد با همکاری تنی چند از استادان برجسته استان، برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره میان مدت تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در یزد نمود. این دوره مجموعا 102 ساعت آموزش تئوری و کارگاهی را در بر داشت که در قالب چند ماژول به صورت جداگانه برگزار گردید.