خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

کارگاه آموزشی قواعد نگارش و چارچوب گزارش‌نویسی


گزیده مطالب و سرفصل عناوین
• بررسي تعاريف مختلف ارايه شده براي گزارش و شناخت وجوه مشترك آنها
• بررسي دسته‌بندي‌هاي مختلف گزارش از منظر محتوا و از منظر رسميت و دامنه انتشار آن
• فرايند نگارش يك گزارش و گام‌هاي آن
• نقش ساختار گزارش و الزام تعيين آن پيش از هر چيز
• جايگاه مقدمه و موضوعاتي كه بايستي حتما در مقدمه بيان شوند
• مهم‌ترين موارد در دستور خط و فرهنگ املائی زبان فارسي
• آشنايي با امكانات نرم‌افزار ويراستيار و كار عملي با آن