راه های ارتباطی با انجمن
مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور
رویداد علمی برتر پردیس فنی و مهندسی
انجمن علمی برتر دانشگاه
انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع در مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت سال 1397 خوش درخشید. | کسب مقام انجمن برتر در بین 52 انجمن علمی دانشگاه یزد | کسب مقام رویداد علمی برتر در پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی | کسب مقام استاد مشاور برتر توسط دکتر مجید شخصی نیائی در بین 52 انجمن علمی دانشگاه | امید است با کمک پروردگار، این مسیر درخشان همچنان ادامه داده شود.
خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

دوره شتابدهی کارآفرینان


با دعوت شتابدهنده پیشگامان جلسه‌ای بین مسئولین این نهاد و اعضای انجمن علمی صنایع برقرار شد و تصمیم به همکاری انجمن علمی و شتاب‌دهنده در موضوعات مختلف گرفته شد. در همین راستا در جلسه فراخوان دوره دوم شتابدهی انجمن علمی همکاری مناسبی جهت برگزاری این مراسم با شتاب‌دهنده داشته است.