راه های ارتباطی با انجمن
مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور
رویداد علمی برتر پردیس فنی و مهندسی
انجمن علمی برتر دانشگاه
انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع در مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت سال 1397 خوش درخشید. | کسب مقام انجمن برتر در بین 52 انجمن علمی دانشگاه یزد | کسب مقام رویداد علمی برتر در پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی | کسب مقام استاد مشاور برتر توسط دکتر مجید شخصی نیائی در بین 52 انجمن علمی دانشگاه | امید است با کمک پروردگار، این مسیر درخشان همچنان ادامه داده شود.
خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

آموزش کارگاهی نرم افزار صفحه گسترده Excel سطح مقدماتی


سر فصل ها وعناوینی که در این کارگاه تدریس خواهد شد به شرح زیر است:
• وارد کردن متن به سلول‌ها
• تایپ سریع زمان و تاریخ
• آشنایی با توابع پرکاربرد نظير: sum, max, min, average, count, countif, counta, today, now
• شیوه مطلق‌سازی فرمول‌ها
• محاسبه اختلاف بین ساعت‌ها
• آشنایی با سلول و صفحه
• انتخاب سطر و ستون
• انتخاب ناحیه فعلی
• ترکیب متن
• گروه کردن شیت‌ها
• ساختن جدول ضرب
• حرکت سلول فعال