راهنمای سایت

شما در این سایت می‌توانید آخرین اخبار انجمن علمی و اطلاعیه‌ها را دریافت کنید. همچنین امکان ثبت نام در همایش‌ها وجود دارد.

دنبال کنید

در انجمن علمی تقسیم وظایف بر اساس مهارت‌ها و توانایی‌هاست که در دوره‌های قبل انجمن به تیم مشغول به‌کار آموزش داده شده است. در فعالیت‌ها سعی داریم حتی‌الامکان کار گروهی و همکاری را بیاموزیم.

بحث و گفتگوی دو/چند طرفه در قالب جلسات هم‌اندیشی انجمن و نشست‌های بینش در جریان است. طوفان فکری و به چالش کشیدن بخش‌های مختلف انجمن برای بهبود و حرکتی رو به جلو پایۀ ثابت فعالیت‌های درون ارگانی ماست.

جلسات انجمن، برنامه‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌ها تا جایی که امکان دارد با همراهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و با نظارت استاد مشاور صورت گرفته تا کیفیت محتوایی و علمی کار همیشه در سطوح بالای مفهوم ارزش قرار داشته باشد.

توزیع نشریه

اساتید 0
دانشجویان مهندسی صنایع 0
دانشجویان مدیریت صنعتی 0
سایرین 0

موفقیت انجمن علمی

موفقیت انگیزه ای برای پیشبرد اغلب مسیرهای مختلف کاری و زندگی افراد است. این در حالی است که تعریف هر فرد از موفقیت متفاوت است و بنا به تعریف فرد، گزینه های مختلفی فراروی وی قرار می گیرند. در حوزة فعالیت انجمن های علمی، جشنواره ای به نام حرکت به طور سالیانه در سطح دانشگاهی و سپس کشوری برگزار می گردد. انجمن علمی گروه مهندسی مقام اول ۹۷-۹۶صنایع در سال تحصیلی این جشنواره را در سطح دانشگاهی کسب نموده است و امید است در سطح کشوری نیز مورد توجه قرار گیرد اما نکتۀ اصلی این است که در برنامه ریزی اولیه و حتی طی مسیر یک سالۀ این انجمن، کسب مقام در جشنواره جایگاهی نداشته است. بدین معنی که از ابتدا تا انتهای این مسیر، اهداف دیگری به عنوان معیار موفقیت تعریف شده بودند که دست بر قضا با جشنوارة حرکت نیز هم مسیر شد ولی اگر این اتفاق نیز رخ نمی داد؛ تغییری در حس موفقیت یا عدم موفقیت برای اعضای انجمن ایجاد نمی کرد.

g دکتر مجید شخصی‌نیایی استاد مشاور انجمن علمی

ما را دنبال کنید

استقبال گستردۀ جامعه از شبکه‌های اجتماعی ما را بر آن داشت تا تمرکز اطلاع‌رسانی‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی انجام دهیم.    متاسفم هیچ پستی با محدوده شما تطبیق ندارد.

با ما در تماس باشید